Bildiri Gönderme

  • Sempozyuma gönderilecek bildiriler için aşağıdaki linkte yer alan şablonlar kullanılacaktır.
  • Bildiriler “bildiri şablonu”na uygun olarak gönderilecektir.
  • Gizli hakem değerlendirmesi sonucuna göre kabul edilen çalışmalar bildiri veya poster sunum olarak sempozyumda sunulabilecektir.
  • Sempozyuma Özet dosya gönderecek katılımcılar sadece şablonun ilk sayfasında yer alan “Özet” ve “Abstract” kısımlarını doldurması yeterlidir (1).
  • Tam metin dosyası gönderecek katılımcılar şablonun tamamını doldurmalıdır (2) (İsteğe bağlı).
  • Ek olarak, Tam metin çalışmanızın aşağıda verilen dergilerde yayınlanması için şablona uygun olarak İngilizce hazırlanmış dosyanızı da gönderebilirsiniz (3) (İsteğe bağlı).
  • NOT: Sempozyum sonrasında özet gönderenler için “özet bildiri kitapçığı”, tam metin gönderenler için “tam metin bildiri kitapçığı” hazırlanacaktır.

BİLDİRİ ŞABLONU

BİLDİRİ YÜKLEME


SEÇİLEN BİLDİRİLERİN MAKALE OLARAK BASIMI

Düzenleme Kurulu tarafından seçilecek olan bildiriler  hakem sürecinden sonra makale olarak basılacaktır.

Advanced Geomatics
Advanced Engineering Science
Advanced GIS
Advanced UAV
Advanced LiDAR
Advanced Remote Sensing Journal
Advanced Underwater Sciences
Advanced Transportation Journal
Advanced Land Management

POSTER HAZIRLAMA KURALLARI

Posterler 80cm x 100cm boyutlarında olmalıdır (Düşey – Portrait). Poster başlığı büyük harflerle yazılmalı ve yaklaşık 25mm (71pnt) yüksekliğinde olmalıdır. Başlığın altında ise yazarlar ve kurum bilgileri yer almalıdır. Poster, metin dışında, çözünürlükleri göz önünde tutularak şekiller, grafikler, yönlendirme okları ve tablolar içerebilir. Poster metni içerisinde kullanılabilecek en küçük yazı boyu 9mm (25pnt) olarak belirlenmiştir. Arial veya Sans-serif fontları okuma kolaylığı açısından tercih edilebilir. Hazırlanan posterler gereksiz detaylardan uzak, çalışmanın önemli noktalarını iyi ifade edebilen ve ilgili katılımcıları kolayca etkileyebilen nitelikte olmalıdır.

Poster oturumları, paralel oturumlardan ayrı olarak, posterlere ilişkin 3-5 dakikalık kısa sunumların yapılacağı oturumlar olarak planlanmıştır. Sempozyum süresince Poster asma hazırlıkları ile ilgili malzeme (bant, makas vs.) poster alanında sağlanacak ancak, çıktı, çizim, bilgisayar, çizici vb. gibi teknik yardım sağlanmayacaktır. Yazarların posterleri verilen ebat ve ölçülere uygun halde hazırlayarak sempozyum salonuna getirmeleri gerekmektedir. Posterler sempozyum düzenleme kurulunun belirleyeceği yerleşim planına göre asılacaktır.

Poster sunumu yapacak olan yazarlar, çalışmalarını tanıtmak üzere Sempozyum Programında belirtilecek olan Poster Oturumu süresince posterlerinin başında bulunmalıdır.