Sempozyum Onur Kurulu

Ali İhsan SU Mersin Valisi

Prof. Dr. Hasan MANDAL TÜBİTAK Başkanı

Prof. Dr. Ahmet ÇAMSARI Mersin Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Orhan AYDIN Tarsus Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Ömer ARIÖZ Toros Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Rudolf STAIGER Uluslararası Haritacılar Federasyonu Başkanı

Prof. Dr. Christian HEIPKE Uluslararası Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği Başkanı

Prof. Dr. Chryssy POTSIOU Uluslararası Haritacılar Federasyonu Önceki Başkanı 2015-2018

Prof. Dr. Orhan ALTAN (Uluslararası Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği Önceki Başkanı 2008-2012)

Dr. Öğr. Üyesi Orhan ERCAN Uluslararası Haritacılar Federasyonu Önceki Başkan Yardımcısı 2017-2021