Yürütme Kurulu

Dr. Müh. Alb. İbrahim NALCI (TUFUAB Temsilci Kurum Başkanı Yardımcısı)

Dr. Müh. Alb. Veysel Okan ATAK (TUFUAB Sekreteri)

Dr. Müh. Alb. Orhan FIRAT (I. Komisyon)

Prof. Dr. Hakan KARABÖRK (I. Komisyon)

Yük. Müh. İbrahim CANKURT (II. Komisyon)

Prof. Dr. Naci YASTIKLI (II. Komisyon)

Doç. Dr. Zaide DURAN (III. Komisyon)

Prof. Dr. Taşkın KAVZOĞLU (III. Komisyon)

Yük. Müh. Yb. Abdullah SAYGILI (IV. Komisyon)

Prof. Dr. Fevzi KARSLI (IV. Komisyon)

Prof. Dr. Bülent BAYRAM (V. Komisyon Başkanı)

Prof. Dr. Nebiye MUSAOĞLU (V. Komisyon)

Öğr. Gör. Ali Osman DEMİRER (VI. Komisyon)

Prof. Dr. Ferruh YILDIZ (VI. Komisyon)

Yük. Müh. Alb. Levent İŞCAN (VII. Komisyon)

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DİHKAN (VII. Komisyon)

Yük. Müh. Kutay Canan ÖZGÜNER (VIII. Komisyon)

Prof. Dr. Mustafa TÜRKER (VIII. Komisyon)