Düzenleme Kurulu

Dr. Müh. Alb. Veysel Okan ATAK (HGM)

Prof. Dr. Murat YAKAR (Mersin Üni.)

Prof. Dr. İsmail ŞANLIOĞLU (Mersin Üni.)

Prof. Dr. Niyazi ARSLAN (Çukurova Üni.)

Dr. Öğr. Üyesi Lütfiye KUŞAK (Mersin Üni.)

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Bünyan ÜNEL (Mersin Üni.)

Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Can İBAN (Mersin Üni.)

Dr. Öğr. Üyesi Osman ORHAN (Mersin Üni.)

Dr. Öğr. Üyesi Ali ULVİ (Mersin Üni.)

Öğr. Gör. Şafak FİDAN (Mersin Üni.)

Öğr. Gör. Atilla KARABACAK (Mersin Üni.)

Arş. Gör. Mehmet Özgür ÇELİK (Mersin Üni.)

Arş. Gör. Abdurahman Yasin YİĞİT (Mersin Üni.)

Arş. Gör. Aydın ALPTEKİN (Mersin Üni.)

Müh. Engin KANUN (Mersin Üni.)

Müh. Seda Nur Gamze HAMAL (Mersin Üni.)

Müh. Mücahit Emre ORUÇ (Mersin Üni.)